Термомостове

Пасивният дизайн изисква изграждане на къща без енергийни загуби при топлинните мостове, за да се осигури здрава висококачествена сградна обвивка, която да осигурява радикалната енергийна ефективност и изключителния комфорт.

Какво е термичен мост или термомост?

        Термомостът е елемент или място с по-малко изолация или намалена изолация, спрямо прилежащите области от изолационната обвивка. Това означава, че елементът или местоположението осигурява път с най-малко съпротивление (мост) за топлината, която се  движи през обвивката на сградата. В студения климат това означава, че допълнителната топлина ще бъде загубена при тези специфични места. В горещия климат, термичният мост ще позволи нежелана допълнителна топлина да премине през изолационната обвивка в сградата.

        Термичният мост позволява по-висока загуба на енергия в сравнение със съседните части от изолационната обвивка. Казано възможно най-опростено, той е слабо място в конструкцията от гледна точка на енергийните загуби.

            Какви са различните видове термични мостове?

       Има два различни вида термични мостове:

ГЕОМЕТРИЧНИ ТЕРМОМОСТОВЕ и КОНСТРУКТИВНИ (СТРУКТУРНИ) ТЕРМОМОСТОВЕ.

Геометрични термомостове

        Те са мястото, където геометрията на изолационната обвивка води до повишена загуба на топлина. Могат да се появят, дори когато се поддържа пълна дебелина и непрекъснатост на изолацията. Обикновено геометричният термичен мост е мястото, където зоната на загубите на външна топлина е по-голяма от съответната вътрешна площ на изолационната обвивка. Някои примери за това са:

  • Външни ъгли на стените
  • Местата, където се пресичат стрехите
  • Приземен възел и възлите при външните стени
  • Пространствата около прозорци и врати.

      Геометричните термични мостове практически са неизбежни. Въпреки това, те се увеличават с увеличаването сложността на формата на сградата. Ето защо, формата на пасивната сграда се поддържа възможно най-проста.

Конструктивни (структурни) термомостове

        Такъв термомост има там, където има материал, пролука или компонент, който преминава през изолацията. Материалът или компонентът извършва топлинен трансфер различно от изолацията и следователно ефективно формира мост, позволяващ на топлината да се прехвърля между вътрешната и външната страна. Някои примери за това са:

  • Дървени шипове или греди в рамките на изолацията зона
  • Конзолна структура, преминаваща през топлинната обвивка
  • Празнини между изолационните плоскости.

         Конструктивните термални мостове обикновено могат да бъдат избегнати или сведени до минимум с внимателен дизайн. Всички допуснати структурни термични мостове водят до измерима загуба на топлина. За пасивните сгради трябва се изчислява и отчита загубата на топлина от всички конструктивни термични мостове.

Комбинирани термични мостове

         В много случаи геометричните термични мостове включват и елемент на конструктивния мост. Например, външен ъгъл на стената, като същевременно геометричният термомост има допълнителна структура, създаваща изграждането на конструктивен термомост.

     Подтипове на термичните мостове

         Както геометричните, така и конструктивните и комбинираните термични мостове могат да бъдат разделени на допълнителни подтипове, както следва:

     Линейни термични мостове:  където има термичен мост с определена дължина.

      Точкови термични мостове: където има термичен мост само в определени точки.

     Повтарящи се термични мостове: където има термичен мост, който се повтаря на равни интервали в рамките на елемент от топлинната обвивка.

      Неповтарящи се термични мостове: където има еднократен термален мост.

          Във всяка сграда, дори и в пасивната, някои термомостове са неизбежни. Въпреки това, добрият дизайн и строителство могат да сведат до минимум броя на термичните мостове и техният ефект върху конструкцията.

Защо термомостовете са проблем?

        Загуба на топлина

    Термичните мостове са най-слабата точка в изолационната обвивка и така те могат да допринесат за значителна загуба на топлина. Това намалява енергийната ефективност на сградата и увеличава разходите за отопление.

        Нежелана топлина

     Термомостовете позволяват проникване на топлината през изолационната обвивка. През лятото това може да доведе до проникване на нежелана топлина в помещенията.

        Студени вътрешни повърхности

     Когато топлината излиза през термичен мост, температурата на вътрешната повърхност ще падне, създавайки студено място. По този начин относителната влажност на повърхността ще се увеличи. Това поражда риска от кондензация върху вътрешните повърхности, което пък е предпоставка за появата на мухъл и плесен. Освен всичко, това е и риск за здравето на хората в сградата.

        Студени зони в изолационната обвивка

     Докато термичните мостове могат да причинят вътрешни студени точки, те могат да причинят също така студени зони в изолационната обвивка. Възникват същите проблеми – спад на температурата и повишаване на относителната влажност. В този случай рискът е кондензация, мухъл в структурата на сградата и потенциално увреждане на елементи на строителния материал. За дълъг период от време щетите могат да бъдат значителни.

         Рискове за комфорта и здравето

     Студените места са значително неудобство за обитателите на жилището, могат да причинят течение. Ако се получи конденз или дори по-лошо мухъл, качеството на въздуха в помещенията ще пострада, заедно с хората, които го дишат. Влагата и плесените могат да доведат до здравословни проблеми.

Термомостовете в пасивния дизайн

          Изолационната обвивка на пасивната къща трябва да бъде непрекъсната. Внимателното планиране и професионално направеното проектиране на изолационната обвивка може да елиминира критичните термомостове в дизайна. Подобно на топлинните загуби, термичното свързване е друга област, в която архитектите могат да имат възможност да влияят върху енергийната ефективност и разходите, както и върху комфорта и трайността на конструктивните решения.

Строителството на пасивната сграда трябва да е осъществено така, че да са сведени до минимум всякакви енергийни загуби, което е всъщност от съществено значение за постигането на радикалната енергийна ефективност на пасивната сграда като цяло и на нейния изключителен комфорт.

За нас

ЕlenovBUILD LTD е строителна компания, създадена в гр. София през май 2019 година от Николай Еленов и Владимир Еленов.
Ние произхождаме семейство с дълбоки традиции в строителството.

Последвайте ни

bg_BGBulgarian