Създаването на дом по време на рецесия и пандемия

 • Начало
 • Блог
 • Създаването на дом по време на рецесия и пандемия

Във връзка с възникналата ситуация и обявяването на пандеми, както и от икономическите последствия от това Ние от ElenovBUILD продължаваме да следваме нашите принципи и цели да създадем възможно най-голяма стойност за нашите клиенти. За съжаление, икономическата обстановка не изглежда много обнадеждаваща,  но въпреки всичко Ние сме на ясно, че създаването на дом в много случаи е неотложна цел(например при покупка на жилище и обслужване на кредит и наем едновременно).

Нашето решение

Ние ще изработим бюджетен вариант за привеждане на жилището  в експлоатация.

Строителството е сложен комплексен процес, при който за изпълняването на дадена строително-монтажна дейност съществуват различни методи, технологии и възможности. Просто казано, достигането до дадена цел може да се осъществи по множество различни пътища. Основната задача на експертите в тази сфера е да от крият подходящия път, отговарящ на най-високо изискване в определените параметри.

Основни цели и задачи пред Нас

 1. Да въведем жилището в експлоатация съобразно определения бюджет.
 2. Да създадем удобен и интересен интериорен дизайн съобразен с Вашите предпочитания.
 3. Да подготви жилището за лесно надграждане и развитие в по-добра икономическа действителна.
 4. Да спазим предварително определения срок.

Примерна схема на работа при ремонт на апартамент:

 • Среща с клиента

Целта е опознаване, обмяна на идеи и желания, уточняване на детайли  около бюджета и реализацията.

 • Оглед на мястото, доизясняване на идеята и желания дизайн

При него се определя качеството и състоянието на имота, за да се обхване  пълният обем от строително-монтажни дейности, необходими  за получаване на желания резултат. Коментират се всички идеи и желания на клиента, след което се определят методи за реализацията им.

 • Проектиране и дизайн

При необходимост ще бъде изработен проект и дизайн от висококвалифицирани специалисти

 • Бюджет за реализация
 • Получавате подробна стойностна сметка, в която ясно са описани параметрите и схемата на разпределение на бюджета за пълната реализация на проекта.

 В нея ние ще подберем методите, технологиите, вида на материалите,  подходящи за Вашите нужди и бюджет.

Ще изготвим подробна схема с определени дейности и насоки с ясни граници в ценово отношение, за да се изпълни проектът в определения бюджет.

Материали, обзавеждане и всякакъв вид необходими продукти

Ние ще изготвим гама от необходими продукти, съответстващи на Вашите предварително определени критерии и стил.

 1. Вие ще използвате всички наши привилегии в ценово отношение във всички наши партньорски фирми и магазини.
 2. Избраните от нас материали и продукти ще са с възможно най-добро качество, съобразно Вашия бюджет.
 3. Ще спестите много време в търсене, избор и доставка на материали, обзавеждане и всички необходими продукти.
 • Реализация на проекта

Вие ще получите възможно най-доброто качество в предварително определените срокове и бюджет.

Изпълнението на всяка цена на даден обект не е наш приоритет. При невъзможност за получаване на желания резултат в определения от Вас бюджет ние ще откажем изпълнението и ще Ви обясним причините за своето решение.
Услугата извършване на строително-монтажни дейности в рамките на определен бюджет е с много възможности и включва различни дейности, като е изключително гъвкава и с големи възможности за развитие в зависимост от различните проекти и желанията на Клиентите. Тя е подходяща за всякакъв вид обекти, като с нарастването на броя на дейностите ефективността ѝ се увеличава.

За нас

ЕlenovBUILD LTD е строителна компания, създадена в гр. София през май 2019 година от Николай Еленов и Владимир Еленов.
Ние произхождаме семейство с дълбоки традиции в строителството.

Последвайте ни

bg_BGBulgarian