Цени

ЦЕНОВА ЛИСТА

Забележка: Всички посочени цени са без ДДС При изпълнението на СМР се влагат,
строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, определени в НАРЕДБА РД-02-20-1
Цените са за доставка на материали за град София и обекти намиращи се на първи етаж или с възможност за използване на асансьор за всеки следващ.

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

ГРУНДИРАНЕ

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Грундиране с контактен грундм23,50лв100Труд и материал
2Грундиране с дълбокопроникващ грундм22,90лв100Труд и материал
3Грундиране с импрегниращ грундм2380лв100Труд и материал
4Грундиране със запечатващ грундм23,5лв100Труд и материал
5Грундиране преди направа на латексова боям24,55лв100Труд и материал

ШПАКЛОВКА

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Направа гипсова шпакловкам28,90лв100Труд и материал
2Направа гипсова шпакловка по страници-
оформяне на рамка около врати и прозорци
м6,20лв20Труд и материал
3Направа шпакловка с мрежам213,60лв100Труд и материал
4Направа шпакловка с мрежа по страници-
оформяне на рамка около врати и прозорци
м8,90лв100Труд и материал
5Направа финна шпакловка с Knauf Super Finish
за един слой
м28,90лв100Труд и материал
6Направа финна шпакловка по страници-
оформяне рамки около врати и прозорци
м24,90лв20Труд и материал
7Направа финна шпакловка за един слой повърхности с ширина до 30смм5,8020Труд и материал
8Доставка и монтаж ъглов профир за шпакловка(ръбохранител)м7,620Труд и материал

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Направа латексова боя бяла (висок клас боя)м212,80лв100Труд и материал
2Направа латексова боя цвят (висок клас боя)м213,90лв100Труд и материал
3Направа латексова боя бяла за влажни помещения (висок клас боя)м216,80лв10Труд и материал
4Отсичане на цвятм4,60лв100Труд и материал
5Направа латексова боя около врати и прозорцим6,95лв20Труд и материал
6Поставне на акрилен силикон около врати, прозорци и др.м2,70лв20Труд и материал
7Облепване на прозорци, врати и дрм2,70лв20Труд и материал
8Облепване с полиетиленово фолиом23,20лв20Труд и материал

СУХО СТРОИТЕЛСТВО

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Направа окачен таван от гипсокартон на единична конструкция Knaufм264,90лв25Труд и материал
2Направа окачен таван от гипсокартон на двойна конструкция Knaufм271,35лв25Труд и материал
3Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило(суха мазилка) върхо основа
с неравност до 20мм Knauf
м247,00лв20Труд и материал
4Облицовка на зидани стени с гипсокартон на лепило(суха мазилка) на повършности
с ширина до 50см Knauf
м228,75лв20Труд и материал
5Монтаж предстенна обшивка на единична конструкция еднослойна W623 Knaufм257,60лв20Труд и материал
6Монтаж предстенна обшивка на единична конструкция двуслойна W623 Knaufм268,80лв100Труд и материал
7Объщане на врати и прозорци при изграждане на предстенна обшивка Knaufм26,20лв20Труд и материал
8Монтаж на преградна 10см стена от гипсокартон еднослойна Knauf м79,60лв20Труд и материал
9Монтаж на преградна 10см стена от гипсокартон двуслойна Knauf м93,70лв20Труд и материал
10Отвор за врата в преградна 10см стена от гипсокартон Knauf м44,30лв5Труд и материал
11Направа П-образен куфар с разгъвка до 100см Knaufм62,90лв5Труд и материал
12Направа Г-образен куфар с разгъвка до 100см Knaufм55,90лв5Труд и материал
13Монтаж на топлоизолация на окачен таван Classic 040 / NatuRoll Plus 50ммм216,95лв20Труд и материал
14Монтаж уплатняваща лента 30ммм4,80лв20Труд и материал
15Шпакловка на фуги с хартиена лента ниво Q1м6,10лв20Труд и материал
16Шпакловка на фуги с хартиена лента ниво Q2м7,10лв20Труд и материал

НАСТИЛКА ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Направа настилка от подови керамични плочки ≤20/20смм278,00лв20Труд и материал
2Направа настилка от подови керамични плочки ≤ 40/40смм275,00лв20Труд и материал
3Направа настилка от подови керамични плочки ≤60/60смм278,50лв20Труд и материал
4Направа настилка от подови керамични плочки ≤120/60смм281,00лв20Труд и материал
5Монтаж цокълм18,00лв10Труд и материал
6Направа настилка от подови керамични плочки ≤20/20смм283,00лв100Труд и материал
7Направа настилка от подови керамични плочки ≤ 40/40смм78,00лв20Труд и материал
8Направа настилка от подови керамични плочки ≤60/60смм78,50лв20Труд и материал
9Направа настилка от подови керамични плочки ≤120/60смм81,00лв20Труд и материал

ОБЛИЦОВКИ ОТ КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Монтаж на стенни облицовки от керамични плочки ≤20/20м283,00лв20Труд и материал
2Монтаж на стенни облицовки от керамични плочки ≤40/40м276,00лв20Труд и материал
3Монтаж на стенни облицовки от керамични плочки ≤60/60м278,00лв20Труд и материал
4Монтаж на стенни облицовки от керамични плочки ≤120/60м281,00лв20Труд и материал
5Облицовка с керамични плочки по повърхности с ширина до 30смм55,00лв5Труд и материал

ВИК

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Направа шлиц за прокарване водопровод в мазилка и тухла до ф25м10,20лв15Труд и материал
2Направа шлиц за прокарване водопровод в цименто-пясъчна замазка до ф25м22,50лв15Труд и материал
3Доставка и монтаж полипропиленова тръба ф20 включително фитинги за водопроводм34,30лв15Труд и материал
4Доставка и монтаж полипропиленова тръба ф25 включително фитинги за водопроводм33,50лв15Труд и материал
5Доставка и монтаж полипропиленова тръба ф32 включително фитинги за водопроводм39,00лв15Труд и материал
6Доставка и монтаж Комплект за стенен монтаж на смесител PP-R ф 20-25 мм x 1/2″-3/4″, 20 barбр26,00лвТруд и материал
7Доставка и монтаж Преход за водопровод PP-R с вътрешна ф 20-25 мм х 1/2″-3/4″бр14,90лвТруд и материал
8Доставка и монтаж Преход за водопровод PP-R с външна резба ф 20-25 мм х 1/2″-3/4″бр13,60лвТруд и материал
9Доставка и монтаж тръбна топлоизолация за водопровод ф20м8,00лв15Труд и материал
10Доставка и монтаж тръбна топлоизолация за водопровод ф25м8,40лв15Труд и материал
11Доставка и монтаж тръбна топлоизолация за водопровод ф32м9,15лв15Труд и материал
12Доставка и монтаж на канализационна PVC тръби ф 32, включително фасонни частим32,30лв15Труд и материал
13Доставка и монтаж на канализационна PVC тръби ф 40, включително фасонни частим36,60лв15Труд и материал
14Доставка и монтаж на канализационна PVC тръби ф 50, включително фасонни частим35,00лв15Труд и материал

Ел.ИНСТАЛАЦИЯ

ВИД СМРЕд.
мярка
Ед.ЦенаМин.
количество
Забележка
1Направа кабелен канал в мазилкам3,95лв50Труд и материал
2Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 2х1мм 220/380Vм7,20лв50Труд и материал
3Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 2х1.5мм 220/380Vм7,80лв50Труд и материал
4Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 2х2.5ммм8,45лв50Труд и материал
5Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 2х4ммм11,20лв30Труд и материал
6Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 2х6ммм13,30лв15Труд и материал
7Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3х1ммм8,20лв50Труд и материал
8Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3х1.5ммм8,90лв50Труд и материал
9Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3х2.5ммм9,90лв50Труд и материал
10Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3х4ммм14,50лв30Труд и материал
11Доставка и полагане кабел ПВВ-МБ1 3х6ммм16,75лв15Труд и материал
12Доставка и полагане кабел UTP CAT5E CCA 4Х2Х0.5 24 AWG LANм7,95лв50Труд и материал
13Доставка и полагане кабел UTP CAT5E CU 4Х2Х0.5 24 AWG LANм7,50лв50Труд и материал
14Доставка и полагане кабел FTP CAT6 CU 4Х2Х0.50 23 AWG LANм8,50лв50Труд и материал
15Доставка и монтаж конзола KP 68 под мазилка бр5,95лв15Труд и материал
16Доставка и монтаж разпределителна КУТИЯ68-1902 С ЦЕНТР. ВИНТ ПОД МАЗИЛКАбр22,70лв15Труд и материал
17Доставка и монтаж разпределителна КУТИЯ KO 97/5 ПОД МАЗИЛКАбр32,50лв15Труд и материал
18Доставка и монтаж разпределителна КУТИЯ KO 125 ПОД МАЗИЛКАбр6,70лв15Труд и материал
19Доставка и монтаж КОНЗОЛА ЕДИНИЧНА KPL64-45/LDNA за гипсокартонбр24,00лвТруд и материал
20Доставка и монтаж КОНЗОЛА ДВОЙНА KPL64-50/2LDNA за гипсокартонбр7,90лвТруд и материал
21Доставка и монтаж КОНЗОЛА ТРОЙНА KPL64-50/3LDNA за гипсокартонбр9,60лвТруд и материал
22Доставка и монтаж КОНЗОЛА ЧЕТВОРНА KPL64-50/4LDNA за гипсокартонм13,95лв15Труд и материал
23Доставка и монтаж разпределителна КУТИЯ KUL68-45/LD2 за гипсокартонм22,50лв15Труд и материал
24Доставка и монтаж разпределителна КУТИЯ KO97/LDNA ЖЪЛТА, КРЪГЛА за гипсокартонм33,25лв15Труд и материал
25Доставка и монтаж разпределителна КУТИЯ KO 110/L ЖЪЛТА, КВАДРАТНА за гипсокартонм38,90лв15Труд и материал
26Доставка и монтаж на канализационна PVC тръби ф 40, включително фасонни частим33,60лв15Труд и материал
27Доставка и монтаж на канализационна PVC тръби ф 50, включително фасонни частим36,00лв15Труд и материал

bg_BGBulgarian

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!