Фирма или майстор?

Пътят до достигане на мечтания дом е осеян с множество трудности и предизвикателства, но е една от най-големите цели, мечти и желания в живота ни. За съжаление, в повечето случаи този път е изпълнен с неприятни емоционални и финансови моменти.  Както за всяко нещо в живота ни, така и тук при разглеждане на проблема в дълбочина, за хубаво или лошо, се оказва, че именно нашите решения, действия или бездействия са довели до този резултат.

Фирма или майстор? Това е един основополагащ въпрос, той ще предопредели резултатите във всеки един бъдещ аспект както в създаването, така и в експлоатацията на вашия дом. Тук е моментът да уточним, че нещата, които ще прочетете, са написани от пристрастен човек и вероятността нашите цели, идеи и мисия да са вплетени в текста е голяма.  Още едно уточнение, което е важно да споменем, е, че тук под „майстор“ говорим за масовия случай. Ние смеем да твърдим, че в България има изключително добри майстори, които могат да свършат чудесна работа, но за съжаление, те са рядкост.

Цената

Цената –най-важният фактор в нашия избор.

Майстор

В повечето случаи офертата, която ще получите, ще представлява хвърчащ лист, написан на ръка, в който ще бъдат спестени, случайно или не, голяма част от работите и дейностите, необходими за постигане на желания от вас резултат. Това впоследствие ще бъде коригирано, като в процеса на работа ще разберете за тях и както се подразбира, ще започнете да плащате за неща, които не сте очаквали и не са били вписани в офертата. Тук е моментът, в който ще стане ясно, че илюзорната цена, която сте очаквали да платите, набъбва бързо, а често и в пъти над обявената първоначално. Друг тънък момент е отговорността за материалите и машините.  В много случаи се оказва, че вие не само трябва да  платите, а и да се превърнете в личен шофьор и снабдител на “майстора”. Изключително важно е да споменем и финансовия аспект на работата с “майстора”, като в него извършваните  плащания ще бъдат без документ, удостоверяващ, че сте платили за определена дейност.

Специализирана фирма

В този случай вие ще получите точна и ясна оферта, в която ще са описани   всички дейности и работи, както и тяхната точна цена за получаване на желаната от вас услуга, както и яснота за материалите и отговорността по тяхната доставка.  Точната оферта ще ви даде необходимата сигурност и спокойствие, че нужната сума за реализация на вашия проект ще бъде точно определена. Разбира се, офертата ще бъде част от договора и сигурността за парите ви както на авансовите, така и на останалите плащания ще е голяма.

Срок за изпълнение

Във всеки случай, било то за лично ползване или за инвестиция, срокът за изпълнение е изключително важен фактор.

Майстор

Тук в пълна сила важи поговорката: “Това, което мога да ти обещая, никой не може да ти го даде.” Може да получите всякакви обещания за срокове, за които дори не сте си мечтали, но в повечето случаи реалността е съвсем друга.  В процеса на изпълнение ще получите всякакви оправдания за забавянията, както и ще бъдете убедени, че цялата вселена е против вас и вашия майстор.

Специализирана фирма

Сроковете тук са значително по-ясни. Вие ще получите точен график, в който ще бъде описана последователността и сроковете за изпълнение на всяка една строително-монтажна работа. Договорът, който ще подпишете, ще бъде с конкретно определени срок и последици за фирмата при евентуално неспазване.

Качество на изпълнение

Майстор

При добър късмет или коректна препоръка може да попаднете на точния човек, от когото да получите желания резултат. Но при грешка в избора вие ще се окажете в една ситуация, в която ще получите най-различни оправдания за лошото качество (криви стени, некачествени материали…). При лошо стекли се събития ще стигнете до положение, в което или ще се наложи да платите повече за поправка (често къртене и направа наново), или ще трябва да се примирите и да прекарате голяма част от живота си в неприятно за живеене място. Строителството е сложен комплексен процес, включващ много дейности, а за качественото изпълнение са необходими знанията и уменията на различни специалисти. Трудно е всички тези знания и умения да бъдат овладени само от един човек. Но за „щастие“, живеем в страна, в която всеки “майстор” може и знае всичко.

Специализирана фирма

Всяка една уважаваща себе си строителна фирма притежава необходимите системи за качествен контрол на всички строителни дейности, които изпълнява.  Отделно в договора, който сключва,  ясно са  посочени нормите и стандартите за качество, които е задължена да покрива. Специалистите в  сферата на строителството са длъжни да притежават необходимите знания както за самите строителни материали, така и за цялостната технология на изпълнение. Отговорността тук е много по-голяма, тъй като гаранциите, които получавате от строителната фирма, задължават последователността, избора на материали и технологията  на изпълнение да са правилни, за да изпълняват правилно функциите си и да бъдат сигурни в експлоатационния срок.

Гаранция

Майстор

Обещание, че при поява на проблем ще бъде отстранен.

Специализирана фирма

Писмена гаранция, включена в договор.

Време

Времето е най-важният ресурс в нашия живот и неефективното му използване е загуба, която не може да се върне.

Майстор

Както казахме вече, строителството е сложен процес и за неговото качествено изпълнение са нужни доста знания. Той е съставен от много процеси и дейности, които е необходимо да са изпълнени качествено  в съответната последователност, за да се получи добър и дълготраен краен продукт. Следователно е необходимо да се проверява качеството на всички работи и особено на тези, които са скрити, тъй като грешки в тях могат да доведат до неприятни последици, появата на които може да бъде в различен период от време (най-често по време на експлоатация след приемане на готовия обект от майстора).  Тук трябва да си дадем ясна сметка каква част от времето и енергията си сме готови да дадем за контролиране на строителния процес.

Специализирана фирма

Времето, което е необходимо да отделим при ползване на  фирма, е значително по-малко, то се изразява в уточняване на специфични детайли и идеи конкретно за вашия проект. След уточняване на детайлите цялата отговорност остава върху фирмата, тя е длъжна да контролира във всички възможни аспекти строително-монтажните дейности, като следи за последователност, технология и качество в съответните срокове.

Разбира се, ние не твърдим, че всички фирми са коректни и спазват правилата и нормите на строителния бранш, както и че всички майстори са лош избор, решението е във вашите ръце, а нашият съвет е да не бързате и да решавате мъдро.

УСПЕХ!

За нас

ЕlenovBUILD LTD е строителна компания, създадена в гр. София през май 2019 година от Николай Еленов и Владимир Еленов.
Ние произхождаме семейство с дълбоки традиции в строителството.

Последвайте ни

bg_BGBulgarian