Пасивни къщи

И не, не става въпрос за фантастика, а за реална концепция в строителството, която вярвате или не, навлиза все повече като стандарт и строително решение във все повече държави.

   Във поредица от статии ще ви запознаем с някои особености на пасивните къщи. И може би още тук трябва да направим уговорката, че всъщност не говорим само за къщи като място за живеене на едно семейство. Говорим изобщо за пасивни сгради, без оглед на тяхното предназначение. Технологията и стандарта на пасивната къща могат да бъдат използвани освен при изграждането на нашия мечтан дом, и при конструирането на музеи, ресторанти, галерии, хотели, бизнес сгради, от сгради с обществено предназначение до сгради за жилищни нужди.

И като за начало, нека да започнем с основния въпрос

Какво е пасивна къща? Защо се нарича така?

   Пасивната къща е стандарт за сгради, който е високо енергийно ефективен, удобен и достъпен в същото време.

   Пасивната къща не е марка, а изпитана и реална концепция за строителство, която може да се прилага от всеки, навсякъде.

            Пасивната къща е всъщност енергоспестяваща къща, без компромис по отношение на удобство, комфорт и визия, която чрез строителното си решение осигурява изключително ниски нива на консумация на енергия.

            Къщата се нарича пасивна, защото не се нуждае от никакви активни отоплителни и охладителни системи. Освен това, за да бъде една сграда пасивна в смисъла на понятието, което вече изяснихме, не е необходимо същата да е построена като такава. Една вече построена и съществуваща сграда може да бъде преустроена така, че да покрива стандартите за пасивна къща.

От къде започва историята на пасивната къща?

   През 1991 година в Дармщат, Германия е разработена за първи път концепцията за пасивните къщи. Именно там е построена и първата експериментална такава къща. Направени са множество наблюдения, анализи, измервания и тестове и в крайна сметка е доказано, че пасивната къща може да бъде изградена при нормален разход и с достъпни средства, предвид високия процент възвръщаемост на първоначалната инвестиция.

            Институтът за пасивни къщи „Passivehause Institut“ PHI също се намира в Дармщат, Германия. Това е независим институт за проучвания и експертни анализи, основан през 1996 година от д-р Волфганг Файст. Институтът за пасивни къщи PHI играе особено важна роля в изграждането на концепцията за пасивната къща и заема водеща позиция в сферата благодарение на проучванията си, развиването на строителни концепции, разработването на различни компоненти на пасивните сгради и осигуряването на безкомпромисно качество за високо енергийно ефективни сгради.

Пасивни къщи по света. Климат

   Самата концепция за пасивната къща остава една и съща за всички световни климати и климатични зони. Но въпреки, че принципите на пасивната къща остават непроменени в целия свят, детайлите трябва да бъдат адаптирани към конкретния климат. Сграда, която отговаря на стандарта за пасивна къща, ще изглежда много по-различно в Аляска, отколкото в Зимбабве например.

Пасивната къща – повече детайли

Пасивна къща

   И все пак, пасивната къща е нещо повече от нискоенергийна сграда.

   Пасивните къщи позволяват икономии на енергия, свързани с отопление и охлаждане, до 90% в сравнение с типичния сграден фонд и над 75% средно в сравнение със стандартните нови сгради.

   Пасивните къщи използват по-малко от 1,5 л нефт/петрол или 1,5 м3 газ за отопление на един квадратен метър жилищно пространство за една година – значително по-малко от общите сгради с ниска енергия. Огромни икономии на енергия са доказани в зоните с топъл климат, където типичните сгради изискват също активно охлаждане.

   Пасивните къщи ефективно използват слънцето, вътрешните източници на топлина и оползотворяването на топлината, което прави конвенционалните отоплителни системи ненужни дори през най-студените зими. През по-топлите месеци пасивните къщи използват пасивни техники за охлаждане, като например стратегическото засенчване, за да се поддържат комфортно хладни.

   Пасивните къщи притежават високо ниво на комфорт. Вътрешните температури на повърхността варират малко от температурите на въздуха в помещенията, дори и при екстремни външни температури. Пасивните къщи използват енергийни източници в сградата, като например топлината на тялото от жителите или слънчевата топлина, влизаща в сградата , което прави отоплението много по-лесно.

   Специалните прозорци и покривна обвивка, състояща се от високо изолиран покрив и подови плочи, както и високо изолирани външни стени запазват желаната топлина в къщата или нежелана топлина навън.

   Вентилационната система осигурява постоянен свеж въздух, което допринася за превъзходно качество на въздуха без неприятни течения. Това е и гаранция за подобряване на здравните условия.

   Високоефективен агрегат – рекуператор за оползотворяване на топлината позволява топлината, която се съдържа в отработения въздух, да се използва повторно.

Пасивна къща – сграда за енергийна ефективност, комфорт и достъпност

   Типичните системи за отопление в Централна Европа, където стандартът на пасивната къща е разработен и приложен за първи път, са централизирани отоплителни системи за топла вода, състоящи се от радиатори, тръби и централни котли на нафта или газ. Средният нагряващ товар на стандартните сгради в тази зона е около 100 W/m² (около 10 kW за апартамент с площ от 100 м²).

   Концепцията за пасивната къща се основава на целта за намаляване на топлинните загуби до абсолютен минимум, което прави големите отоплителни системи ненужни. При пиковите отоплителни натоварвания под 10 W на квадратен метър жилищна площ, ниските остатъчни нужди от топлина могат да бъдат доставени чрез захранващия въздух. Сграда, която не изисква отоплителна система, различна от отоплението след въздуха, се нарича пасивна къща – не са необходими традиционни отоплителни (или охладителни) системи.

   Огромните икономии на енергия в пасивните къщи се постигат с използване на изключително енергийно ефективни строителни компоненти и система за качествена вентилация, разбира се без това да оказва влияние върху нивото на комфорта.

Какво има пасивната къща?

Комфорт

Стандартът на пасивната къща предлага ново ниво на качество, съчетаващо максимално ниво на комфорт както по време на студените, така и топлите месеци с разумни строителни разходи.

Качество

Сградите на пасивната къща са отличителни с тяхната ефективност поради високата си изолация и херметически затворения им дизайн. Друг важен принцип е намаляването на енергийни загуби при термомостовете: изолацията се прилага без слаби места около цялата сграда, така че да се елиминират студените ъгли, както и прекомерните топлинни загуби. Този метод е друг основен принцип, осигуряващ високо ниво на качество и комфорт в пасивната къща, като същевременно предотвратява и щетите, причинени от натрупване на влага.

Екологични аспекти

Пасивните къщи са екологично насочени или както е прието да се казва eco friendly по дефиниция. Те използват изключително малко първична енергия, оставяйки достатъчно енергийни ресурси за всички бъдещи поколения, без да причиняват екологични щети. Допълнителната енергия, необходима за тяхното изграждане (въплътената енергия) е доста незначителна в сравнение с енергията, която спестяват по-късно.

Достъпност

Добра инвестиция ли е? Пасивните къщи не само спестяват пари в дългосрочен план, но са изненадващо достъпни и като първоначална инвестиция. Инвестицията в по-качествени строителни компоненти, изисквана от стандарта на пасивната къща, е смекчена от премахването на скъпите системи за отопление и охлаждане. Допълнителната финансова подкрепа, която се предоставя все по-често в много държави, прави изграждането на пасивна къща още по-осъществимо.

Измервания

Измерванията, извършени в 114 апартаменти по стандарта на пасивната къща, които са част от проекта CEPHEUS, показват средни икономии от около 90%. С други думи, пасивната къща е „къща с коефициент 10“, която използва само една десета от енергията, използвана от средностатистическите къщи. Концепцията за пасивна къща осигурява реални икономии, като не допуска компромис и разлика в производителността.

Гъвкавост

Всеки компетентен архитект може да проектира пасивна къща. Чрез комбиниране на индивидуални предписания всяка нова сграда навсякъде по света може да бъде проектирана, така че да достигне стандарта на пасивната къща. Универсалният стандарт за пасивна къща все повече се използва при строителството на административни сгради, училища и др.

Запознахме се с основните характеристики на пасивните къщи. И макар в началото всичко да звучи сякаш на границата с фантастичното, стандартът на пасивната къща навлиза и ще навлиза все по-категорично в реалната ни среда, особено в контекста на опазването на околната среда и ограничените природни ресурси на човечеството. Пасивните къщи имат потенциала постепенно да се превърнат от високо енергийно ефективен стандарт в начин на живот.

Пасивна къща

About us

ЕlenovBUILD LTD е строителна компания, създадена в гр. София през май 2019 година от Николай Еленов и Владимир Еленов.
Ние произхождаме семейство с дълбоки традиции в строителството.

Последвайте ни

en_USEnglish