ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРИОРЕН ПРОЕКТ

Етапи на работа при изготвяне на интериорния проект

Интериорното проектиране има за основна задача визуализиране и детайлизация на всички идеи за усвояване и експлоатация на пространство и помещения. Подхождаме с внимание към всеки детайл и с професионални решения, работещи при съответния клиент. ИДЕЯ И СТИЛОВО РАЗВИТИЕ НА ИНТЕРИОР Процесът включва обсъждане на предварителни идеи и възможностите за стилово развитие на интериора, според индивидуалните …

Етапи на работа при изготвяне на интериорния проект Read More »